भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारो के नाम

भगवान विष्णू जी का प्रथम अवतार  मत्स्य अवतार है।

द्वितीय अवतार - कूर्म अवतार 

तृतीया अवतार - वराह अवतार 

चतुर्थ अवतार  नरसिंह अवतार  

पंचम अवतार - वामन  अवतार  

षट् अवतार  परशुराम अवतार   

सप्त अवतार - प्रभू श्रीराम अवतार  

अष्ट अवतार - श्री कृष्ण अवतार   

नव अवतार - महात्मा बुध्द  अवतार  

दशवा  अवतार - काल्कि अवतार 

चिंता मुक्त रहने  के  10 उपाय

Arrow